Untitled Document
สั่งพิมพ์แบบฟอร์มส่งผลการเรียน(เพิ่มเติม) สั่งพิมพ์แบบขออนุมัติผลการเรียน(สำหรับเขียนเอง) Q&A คำถามยอดนิยม

เข้าสู่ระบบส่งผลการเรียน * ขณะนี้อยู่ในช่วงการส่งเกรดและอนุมัติของ ปกติ ปีการศึกษา 2/2566 เริ่มกรอกเกรดได้ 15-02-2024

หากต้องการส่งผลการเรียนภายหลัง วันเวลาปิดรับข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อกองบริการศึกษาฯ
 

 

* ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับอาจารย์พิเศษ ในการเข้าสู่ระบบส่งเกรดออนไลน์ Click

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ระบุรหัสส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน Single Sing On
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/lprussoreg
* ดูขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีเดียว Click

!!! มีปัญหาหรือแนะนำการใช้ระบบคลิก "ที่นี่"
คู่มือการใช้งานระบบ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน